W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2023
*ŻELEŹCE rzecz. n
Warianty fonetyczne: ŻELAZCE, ŻELEZCE, ŻELEŚCIE, ŻELEŹCE, ŻELIŚCIE
Słowniki:
SStp (żelaźce), Kn (żelezce), T (żeleście, żelezce), L (żelezce, żeliszcze), SWil (żelezce, żeleźce), SW (żeleźce, żelezce, żeliszcze), SJP (żelazce, żelezce, żeleźce) notują
SXVI nie notują
Formy: lp M. żelezce // żeleście // żeliście; D. żelazca; N. żelezcem; ~ lm D. żelezca; Ms. żeleźcach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiRzeczy w ciele tkwiące/ iáko żelezcá/ kule/ darnie/ skłá/ gwoździe/ etc. sam przez się plastrowány/ wyciąga z głębia ná wierzch. SyrZiel 221. I złote swoje strzały rozpala w płomieniu Jej oczu i potem je ugasza w strumieniu, Który spada po kwieciu białem i rumianem I dopiero żeleźcem tak uhartowanem Trafia króla, którego ani zbroja broni Ani paiż zasłania od śmiertelnej broni. ArKochOrlCz I 203. Żélézce strzały/ włocznié etc. Sicilices latae velitum [...] Sicila [...] v. Strzały żélézce. Kn 1418. Naiásnieyszy Domie Rákuski/ twemu Orłowi tylko widzę po grotách/ po żeleźcách/ po páłászách/ po koncerzách latáć przystoi. WojszOr 19. Co raz to strzała okrutna iako powerek padnie między nas czasęm wszeregi czasem tez przed szeregi zeliscie [!] iako siekacz. PasPam 106. Porwie się do Łuku [...] iak wytnie Pana Cesarza wbok az drugim Bokiem zelezie [!] wyszło zabił. PasPam 189v. [...] kilkánaśćie Kornetow, tákże w spráwie przez cáłe Miásto rozpostrzone stały pro securitate, et bono Ordine Wiázdu tego w żeleśćách iákoby Kiryśierowie, ná dobrych iednostáynych Koniách gniádych. RelWjazdKról Av. MA bydź podkowa biała, do gory góry bárkiem, ni brama wystáwiona, krżyż złoty u niey ná wierzchu, y srzodku, w posrzodku podkowy strzałá biała albo bełt, żelezcem ná doł, w polu błękitnym, w hełmie skrzydło sępie, á przez nie strzała z żelezcem Doł w prawą obrocona NiesKor II 48. Andziar turecki, w blachmal oprawny, z pozłotą, u którego rękojeść kościana. Andziar drugi, cały słoniowej kości, bez żelazca. RuchSkarbGęb 170.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG