ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2018
ULEC czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1705
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGdy uległa Niewiasta ná źiemię, y porodźiła, rzekł Bog, nazwiy imię iego bez miłośierdźia, bo się nie zmiłuię nad ludem tym. SamTrakt D3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
ULEGŁY
im. przym. prze.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWomit po ktorym znáczna złego vlgá/ zástánowiony nie ma być: ieśliby iednak názbyt przykry był/ bywa leczony trzemá lekarstw rodzáymi/ á zostáwiwszy owe leki/ ktore przynależą/ gdy womit stáie się od wilgotnośći w żołądku będących/ ieszcze niewpoionych/ ále w nimże vległych/ tedy tu ná tym wszytko będźie/ áby żołądek zmocnić/ áby zwysz miánowánych dymow/ ábo wilgotnośći z mieyscá płodowego przychodzących nieprzyimował/ á iuż wdárte trzebá okracáć y vśmierzáć. CiachPrzyp B4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW