ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2018
ULEGAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1669-1696
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDo Twej i ludzkiej stosując się wolej, daję pod święty swe ramiona olej, żeby stwierdzone tak skuteczną maścią nie ulegały pod żadną napaścią i prac domowych, i pobożnych bitew. PotPocztaKarp 79.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW