ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018
ULIK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612-1614
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBo iż śiłá się máłych roiów tráfia, co by wielkiemu vlowi rády ni dáły, y głowy by w nim prze máłość swoię okryć nie mogły, á roiow skłádáć nie iest rzecz dobra, trzebá że by y vlikow máłych było záwżdy w páśiece dostátek; y lubo tu o sadzániu roiów nie iest mieysce pisáć, bo o tym niżey w trzećiey częśći rzecz będźie; iednák z tey okázyey gotowánia málych vlow muśi się ná tym mieyscu wszystko koło máłych vlikow nápisáć. OstrorNauka Aiiij.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW