ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2018
LŚNĄĆ czas. ndk
Warianty fonetyczne: LŚNĄĆ, LSNĄĆ, ŁŚNĄĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: cz. ter. lm 3. os. lśną // łśną; ~ im. wsp. lsnąc
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTym ktorzy poczynáią ná wzroku szwánkowáć y lsnąc/ táż przerzeczona Zywicá z kláryfikowánym sokiem Włoskiego Kopru/ do tego trochę przymieszáwszy Lycium/ ták rzeczonego Soku twárdosuchego czyni iásny y bystry wzrok/ po kropel kilká/ ráz y dwá káżdego dniá w oczy pusczáiąc. SyrZiel 199. [...] młode Iáskołczętá rády ná oczy łśną dla swych łáién iádowitych/ ktore w gniaździe będąc/ psuie im wzrok [...]. SyrZiel 896. Nie każ na hardą i nie śmiej się z mej głupości: Nie tylko ślepi żebrzą, lśną ludzie w miłości. SzymSiel 31.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz lśnieć.
Autorka: RB