ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2018
UPORNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1645
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIuż tedy Rábine moy miły ten ostátek rozmowy nászey y ztym cosmy przedtym rozmawiáli/ vkontentowány zostaway/ á tym się kontentuy w wątpliwośćiách swoich/ co Doktorowie Kośćiołá Bożego nápisáli: Albowiem wierz mi że iest rzecz niebeśpieczna/ y bynamniey pożyteczna vpornośći bezrozumney mieysce dawáć: Siłá álbowiem mowiemy/ á iednák w słowách vstáiemy. KorRoz 148.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW