W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021
CHMIELARZ rzecz. m
Słowniki:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. chmielarz; B. uż. żyw. chmielarza
Znaczenia:
»ten, kto uprawia chmiel, hodowca chmielu«: Widziałem chmielarza jednego na takich [obodzistych] kołach, ale na Niewiazy jadąc lądem utonął. SzemTorBad 181. Chałupa chmielarska stara funditus się spaliła, ale na tym tenże chmielarz postawił inszą. InwChełm 14. Chmielarz robi we żniwa sierpem i grabiami niedziel 3; około chmielu robić by powinien, ale chmiel cale wyginuł. InwChełm 16.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
CHMIELARZ m
Formy: lp M. Chmielarz
Znaczenia:
nazwa osobowa »nazwisko«: Wieś Kiełp Warda za przywilejem Cetkowski za przywilejem Łukasz Kościelny Wojciech Karalusik Wojciech Chmielarz Wroński Ci wszyscy: Warda, Centkowski, Łukasz Kościelny, Wojciech Karalusik swoje własne mają budynki wszytkie. Chmielarz i Wroński, ci żadnych budynków nie mają, mieszkają w Starogrodzie. InwChełm 37. Ta robocizna należy do folwarku Starogrodzkiego. Warda włók 5 za przywilejem trzyma, płaci z nich czynszu zł. 23 gr. 10. Centkowski 2 za przywilejem trzyma, płaci z nich czynszu zł. 20. Wojciech Chmielarz 1, płaci z niej zł. 10. Łukasz Kościelny 1, płaci z niej czynszu zł. 7. Karalus 2, płaci z nich czynszu zł. 14. Wroński 1, płaci z niej czynszu zł. 10. InwChełm 40. 6-to Wojciech Chmielarz za prawem z ogrodem na lat 40 anno 1712, ma Tenże ma łączkę jednę na błotach, drugą zaś na łęgu o prętach 4, gdzie jak z włóki, tak i z tych łąk płaci rok rocznie na ś. Marcin Szarwarków żadnych nie ma. InwChełm 40.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM