ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2018
ŁOBODOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp C. m łobodowemu
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiLiśćiu Lobodowemu podobne/ pobieláwe/ á około kráiow kárbowáne/ ábo wystrzygáne zapách Rzerzuszány máiąc. SyrZiel 599.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB