W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2023
UPORNY przym.
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Formy: lp M. m uporny; N. m upornym; lm M. mos uporni; B. nmos uporne; N. upornemi
Znaczenia:
»uparty, zacięty, uporczywy; podyktowany uporem«: Iákoż zá żałosnymi swemi przyczynámi/ W tákich pomstách dokońcá/ niema też przygány Zwłaszcżá zá ták vpornym zátrzymániem. Dwie lećie nędzę ćierpieć/ y brátá zgubieniem Do tego condycyiom Paná łáskáwego. Nie dał się niecnotliwy narod pożyć iego. HofmańPor Biij. Seymowi czás I. K. M. náznáczywszy/ niechćiał od tego zamku [smoleńskiego] odstąpić/ áżby ieszcze nad hardemi y vpornemi obleżeńcami szczęścia sprobował. OpisSmol A. Gdy vporni oblężeńcy Smoleńscy przez tál czás niemáły/ zá powodem á hárdą krnąbrnośćią [...] Sżeyná [...] áni złym/ áni dobrym sposobem chćieli się dáć przywieść/ do podánia się z zamkiem Smoleńskim/ Krolowi Ie[g]o Mśći/ vfáiąc wyniosłym/ y do przełamánia niepodobnym murom/ zá ktoremi śiedźieli. RekupSmol Aij. Derewnie/ Monástery ich spustoszone/ Smolensk w dźiáła y w mury swe vporny od Krolá wżięty. PasŻoł Bv. Wiele należy ná mądrym Krolu: ále też nie mniey ná powolnych poddánych: bo vpornym ludem nic nie spráwi. BudnyBPow 137. Vporny przeciw Rádźie wszytkich swych do tey Mechy wyiazd bárzo nas potrwożył. BuntCara Bv. SŁawna/ y znaczna wiktorya Polskiego Krolá/ nád nászym Moskwicinem Celádynem hárdym y vpornym/ ktorego pod Orszą ná głowę 80. tysięcy Kniaz Konstántyn Ostrowski woyskiem Polskim y Ruskim poraźił/ ostátek w rzece Kropiwnie potopił/ y więźniow znácznych wiele poimał [...]. NowinyMosk C4. Patrząc ná fatálne ex adverso szturmy, ná trudne i uporne zwiętszą práwie częśćią świátá, woyny Polskie; przyznáć absque livore káżdy muśi, że Korona Polska iedyna fatorum mora dálszego Chrześćiáństwá zostawa. PisMów II 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW