W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2008
*BARGELT rzecz. m
Słowniki:
SXVI notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp B. uż. nżyw. bargelt
Etymologia: <niem. Bargeld>
Znaczenia:
»pieniądze, gotówka«: Iest to zwyczáyna u Kupcow iż kiedy zá gotowe pieniądze (co oni zowią zá Bargelt) kupuią, to záwsze tániey towáru dostáią. GorAryt 153-154.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *BAR I.
Autorka: DL