ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2018
UMODEROWAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAle cżłowiek bácżny/ ábo milcży/ ábo ták się vmoderuie: żeby się też y drugim mowić dostáło. BudnyBPow 60. Gdy tu już król jm. accingebatur operi przyszłej w tym tygodniu komplanacyjej, prawie w tym momencie przychodzi list od jmp. wojewody wileńskiego do króla jm., że na termin 12 praesentis zjachać nie może dla dwóch przyczyn niepoślednich: pierwsza, że hyberny dyspozycyją chce wprzód umoderować; druga, że się chce przejrzeć, kto był autorem ognia tego, który się był zajął w obozie w wojsku W.Ks.L., i jako się tenże ogień mieć będzie w teraźniejszym powrocie i marszu, żeby, broń Boże, znowu nie zajął się. SarPam 310.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UMODEROWANY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAle to dopiero nie tak podziwienia, jako wiecznej pochwały godno, że dawni oni stanu duchownego przedni i wszyscy antistites tak w umyśle swem umoderowani byli, jednako z stanem świeckiem w tym się zgadzając, że nie tylko nic przeciw rozróżnionym w wierze ostrego nie poczynali, ale ani zamyślali, owszem spółki i przyjaźni wielkie z niemi miewali i statecznie zachowywali i opatrzenia znaczne z duchownego chleba dawali, ale co większa, śluby małżeńskie ewangelikom sami dawali i co nadewszystko, na konfederacyą z strony pokoju niektórzy z nich podpisowali się i gdy ją królowie przysięgali, choćby też sine invidia i mogli, przeciwić się temu jednak upornie nie chcieli. JezuitRespCz III 84.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW