W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2016
*ASAFOWY, ASAFÓW przym. od ASAF 'imię biblijnego pieśniarza i proroka'
Warianty fonetyczne: ASAFOWY || ASAFÓW, AZAFOWY
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612
Formy: lp M. ż Asafowa; D. m Asafowego; N. ż Asafową; Ms. m Asafowym; lm M. mos Asafowi; D. Asafowych; ~ odmiana niezłożona lp M. m Asafów
Znaczenia:
bibl. »należący do Asafa, stworzony przez Asafa, właściwy Asafowi«: Y Bákbátár/ Cheres/ y Gálál: y Mátániasz Syn Michy Syná Zychrego/ Syná Asáfowego BG 1Krn 9, 15. Z Synow Asáfowych/ Záchur/ y Jozef/ y Náttániaszy i Asárelá: Synowie Asáfowi byli pod ręką Asáfową/ ktory prorokował ná rozkazánie krolewskie. BG 1Krn 25, 2. Y Padł los pierwszy w domu Asáfowym/ ná Jozefá: ná Godoliaszá wtory/ z brácią jego/ y z Syny jego/ ktorych było dwánaście. BG 1Krn 25, 9. Tedy wyszedł do niego Eliákim Syn Helkiaszow/ przełożony nád domem/ y Sobná Pisarz/ y Joách Syn Asáfow/ Kánclerz. BG Iz 36, 3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bibl. syn Asafowy »śpiewak«: Spiewakow. Synow Asáfowych/ sto czterdzieści y ośm. BG Ne 7, 44. Tákże y śpiewacy/ Synowie Asáfowi/ stali w porządku swym/ według rozkazánia Dawidá y Asáfá/ y Hemmáná/ y Jedytuná/ Widzącego Krolewskiego: Odźwierni też stali v káżdey bramy/ bo się jm nie godziło odchodzić od posług ich: Przetoż brácia ich Lewitowie/ gotowáli dla nich. BG 2Krn 35, 15. ▲ bibl. pieśń Asafowa: Przedniejszemu śpiewakowi/ jako; Nie zátracaj: Psálm y pieśń Asáfowá. BG Ps 75, 1. ▲ bibl. psalm Asafów: Psálm Asáfow. ZAjisteć dobry jest Bog Jzráelowi/ tym ktorzy są czystego sercá. BG Ps 73, 1. Przedniejszemu śpiewakowi dla Jedytuná/ Psálm Asáfow. BG Ps 77, 1. ▲ asafowe gęśli »gardło; struny głosowe«: Młódź izraelska świeże niosąc palmy, A z Azafowych gęśli krzycząc psalmy, Zabiegła na trop królowi wiecznemu, Dając cześć boską w ciele obecnemu. MiasKZbiór 70.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG