ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2010
PROROCTWO rzecz. n
Słowniki:
notują
Formy: lp M. proroctwo; D. proroctwa; B. proroctwo; Ms. proroctwie
Znaczenia:
»przepowiednia przyszłości«: Błogosłáwiony ktory czyta,y ktorzy słuchają słow proroctwá tego, y záchowywáią to co w nim iest nápisano. ábowiem szás blisko iest. NT Ap 1, 3. Proroctwo. die Prophezeyung eines Propheten. prophétie, prédiction faite par un prophéte. [...] iuż się stało co proroctwo prorokowało. T III 1625.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bibl. proroctwo Abakukowe »proroctwo głoszone przez Abakuka«: PROROCTWO ABAKUKOWE. Prorok Abákuk/ uskarzywszy się ná wielką niezbożność ludu Judskiego/ przepowiáda zburzenie jego przez Tháldejczyki. BG Ha tyt., streszcz. ▲ bibl. proroctwo Abdiaszowe: PROROCTWO ABDYASZOWE. ROZDZIAŁ JEDEN. BG Ab 1, tyt. rozdz.. ▲ bibl. proroctwo Achyjasza Sylonitczyka: A ostátek spraw Sálomonowych/ pierwszych y ostátnich/ zápisano w Księgách Nátáná proroká/ y w proroctwie Achiaszá Sylonitczyká/ y w widzeniách Jáddy widzącego/ który prorokował przeciw Jeroboámowi/ Synowi Nábátowemu. BG 2Krn 9:29. ▲ proroctwo Balaamowe: ▲ bibl. proroctwo Obeda: A Gdy usłyszał Azá te słowa/ y proroctwo Obedá Proroká/ zmocnił się/ y zniosł obrzydliwości ze wszystkiey ziemie Judskiey/ y Benjámińskiey/ y z miast ktore był pobrał ná gorze Efrájm: y odnowił Ołtarz Páński/ ktory był przed przysionkiem Páńskim. BG 2Krn 15:8.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bibl. proroctwo Aggeuszowe: PROROCTWO AGGEVSZOWE. BG Ag tyt.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG