ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2018
UMNIEJSZYĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690-1696
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiJmp. wileński przyjachał cum vitricibus palmis z teraźniejszej kampanijej, nic więcej nie przydał ani umniejszył nad to, co poczta przyniosła; gratissimus był hospes królowi jm., z którym miał prywatny rozgowor semotis arbitris, gdzie i królowa jm. była i jmp. referendarz kor., któremu król jm. zlecił zaraz, aby tę okazyją namienił w uniwersałach na sejm ekspediowanych [...]. SarPam 154.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UMNIEJSZONY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA choćby mogł sam czart wszytkie dziwy wyrabiać zdopustu Bożego na świecie na złość ludziom, iednak kooperacyi zażywa do tego czarownikow, raz dla większego Maiestatu Boskiego kontemptu, iż rozumnego stworzenia od Aniołow coś umnieyszonego, uzurpuie spułki; druga że sam swiętych rzeczy niemoże zażyć tak, iak czarownik; trzecia iż człek z człekiem in societate żyiąc, nic od niego niespodziewa się, y nie ma suspicii złey o nim, czegoby czart sam przez się nie dokazał. ChmielAteny III 233.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW