Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2019
AKCEPTA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy: lp M. akcepta; ~ lm D. akcept
Etymologia: <z łac. acceptum>
Znaczenia:
»dochód; wpływ; zobowiązanie do zapłaty«: [...] naprzód posły do J. K. M., p. n. m., wysłaliśmy, żądając, aby J. K. M. temu zabiegać raczeł, jakobyśmy dawszy już tak wiele poborów, na niczyję szarpaninę nie przychodzieli, a jeśliby J. K. M. rozumiał, żeby w zapłacie długów żołnierskich pobory przeszłe wydołać nie mogły, tedy aby J. K. M. sejm, na którym by tylko o tym samym zniesieniu tego ciężaru R. P. i o tym, kto jest przyczyną nastąpienia rycerstwa skonfederowanego na nas, traktowano było, złożyć i pena na tych, którzy są autores takowych mieszanin, egzekucyją swą wzięła, a na sejmiki ten sejm poprzedzające aby nam autentice dokładne a prawdziwe rachunki tak długów a ekspens, jako i akcept częścią już oddanych, częścią oczekiwanych, odesłać rozkazać raczył. AktaPozn I/1 424. Die Einnahme/ Akceptá f. MalczWok C2v. Die Einnahme Upbyrd Acceptá DepWoer B7v-B8. Die Einnahme/ Acceptum. Accepta. DresVoc B3v-B4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS