W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021
CHMIELINA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. chmielina; D. chmieliny; N. chmieliną; ~ lm D. chmielin; B. chmieliny; N. chmielinami
Znaczenia:
»gałązka, pęd chmielu albo winnej latorośli«: Chmieliny ma bárzo długie/ ostrokosmáte [chmiel]. SyrZiel 1459. Popioł kędy leśnemi drwámi palą zbieráć y chowáć rządnie, chmieliny też y mákowiny palić ná popioł. ZawacGosp Av. Chmieliná [...] Caulis, scapus lupuli. Kn 67. Sponsus gdy do slubu idzie ma sie pirwy chmielinami opasać. GrodzMisc 169. Chmieliny od wárzenia Piwá z solą według czásu y potrzeby zádawáć: to lekarstwo dla Owiec ma swoie osobliwe zálecenie. HaurEk 32. Z Mákowin, z chmieliny, popioły pálić, y one do ługuw, dla chust pránia záchowáć. HaurEk 96. Chmielin, które już po robieniu piwa na górę sypane z słomą z korzec, prosa 2 fasy wielkie, trzecia mała. InwKal I 426. Nie rodzi dąb orzechów, nie rodzi kasztanów Buk, nie rodzi bez figi, klon mirabolanów, Ani wierzbina gruszek, ani rodzi wina Leda kędy przy płocie sadzona chmielina. PotMorKuk III 163. Item chmieliny od warzenia piwa dawać im [owcom]. ChmielAteny III 405. Chmielina. Hopfen=Staube/ Hopfen=Stroh. tige de houblon. T III 115.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: chmielina winna: A teraz się bez woyny imáć dopuszczácie: Czy Wam młodzieńcy/ co się świeższych lat bydź znacie/ Y blizszych mego wieku/ ktorym hártowáne Zbroye przystoyniey nosić/ niźli obkrącáne Chmieliną winną tyki/ y w szyszak stalony Głowę swoię vbieráć/ niżli w list zielony?. OvOtwWPrzem 126. Tám matká iego Agáwe máiąc przeciw synowi vmysł nieprzyiacielski, dla bluźnierstwa przeciw Bachusowi, wespoł z siostrámi, Ino y Autonoe, ná Pentheusá się tyką swoią, ktorą chmieliną winną zieloną obwiniona byłá, rzuciłá [...]. OvOtwWPrzem 133.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM