ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2021
UNICKI przym.
Warianty fonetyczne: UNICKI, UNITSKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: lp M. m unitski; D. ż unickiej; n unickiego; lm M. mos unitscy; nmos unickie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiToć iuż muśi Praxis urość ztakiey Perspektiwy: gdy Włádykowie Unitscy Zakonnikowi iákiemu swoiey Jurisdiktiey/ dla pewnych przyczyn/ pobiera rzeczy/ Konie/ y Rydwan: tedy wpádną w brzydką haerezyą y zabobony/ od ktorych trzebá mutatione ritus et religionis oczyszczáć się. MohLit 10. Hiberna Duchowieństwa Łaćińskiego i Greckiego Unickiego czyni 353407. ŁubHist 266.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW