W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2016
AGITOWAĆ SIĘ czas. ndk
Słowniki:
L (XVII), SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy: bezok. agitować się; ~ cz. ter. lp 3. os. agituje się; lm 3. os. agitują się; ~ cz. prze. lp m 3. os. agitował się; ż 3. os. agitowała się; n 3. os. agitowało się; lm mos 3. os. agitowali się; nmos 3. os. agitowały się
Znaczenia:
1. »o radach, sejmach, sprawach itp.: odbywać się, toczyć się; rozstrzygać się, być poruszanym«: Spraw więcey Nieboszczykowskich agitowało się. OpalKListy 403. Kurfirtrz natęn czas był zwoyskiem swoim o trzy mile od nas kiedy się to Agitowało. PasPam 71v. Agitowała się Materyia zapłaty Woysku oraz obrony Granic. PasPam 178. To się Agituie a Wielgo Polacy iuz krzyczą vivat Rex. PasPam 232v. Traktat z Turkami miał się w Stryiu agitować. OtwFDzieje 20. Agitowała się Sprawa insuccessoryis IchmCw PP Szemiothow y Korsakow Zemną o Folwark Mikadzinow. SapADiar 173. Stany Szwabskie R 1439 w scisłą Z Sobą weszły ligę, y postanowiły trzech Sędziow, przed ktoremi się wszelkie dyfferencye agitować y uspokoić miały. IntrHist 201. Ktoż ma sądzić przed Laską? wszak obiekcye y sądy według Prawa nie agituią się nigdy aż pod nową Laską. KonSRoz 75. [...] Trybunał tuteyszy przy znacznym konkursie agituiących sie spraw szczęśliwie się agituie. GazPol 1735/69, 5 nlb.. Tam zámknąwszy się Magistri Ceremoniarum w prezencyi Sacri Collegii, Statuta Electionem PAPIEŻA concernentia czytaią z informacyą qua methodo ma się Conclave agitować. ChmielAteny II 123. O Krwi Puszczeniu [...] rożne rożnych Medykow zdania: naywiększa kwestya agituie się; ieżeli starym y flegmatykom potrzebne krwi Puszczenie? BeimJelMed 372. Tegoż Roku Seym drugi zaczął się [...] zerwany w następuiącym Roku 1689. 2. Kwietnia, tak długo się przedtym Seymy agitowały. ŁubHist 117.
2. »zażywać ruchu, poruszać się«: Potym Pacyent z godzinę konno lub wozkiem agitować sie musi. BeimJelMed 520-521.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
AGITUJĄCY SIĘ
im. przym. czyn.
Formy: lp M. ż agitująca się; D. ż agitującej się; Ms. ż agitującej się; lm D. agitujących się; C. agitującym się; Ms. agitujących się
Znaczenia:
»odbywający się«: Na tey Radzie w krakowie się agituiącey promowowano interes posła Francuzkiego. OtwFDzieje 120. [...] Trybunał tuteyszy przy znacznym konkursie agituiących sie spraw szczęśliwie się agituie. GazPol 1735/ 69, 5 nlb.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: TS