ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018
ŻERCA, ŻERZEC rzecz. m
Słowniki:
SStp, SJP notują
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW nie notują
Formy: lp M. żerzec; żerca
Znaczenia:
»swat, drużba«: Dźiéwosłąb/ swát/ drużbá/ żerzéc/ Pronubus. [...] Nuptiarum auspex. Kn 167. Żérzéc/ aliis żercá. v. Dźiéwosłąb. Kn 1420.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WGZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018
*ŻERCA rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1669-1696
Formy: lp Ms. żercy
Znaczenia:
»ten, kto pożera coś«: Zgadnicież znowu, Filistyni, kto beł, co pokarm w żercy, miód w mocarzu zdobeł? PotPocztaKarp 69.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG