W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022
ACZ spój.
Słowniki:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XV-XVIII), SWil, SW, SJP notują
Formy: acz
Znaczenia:
»choć; jednak; ale«: Acz/ áczkolwiék/ choćia/ choćiasz/ Quamuis, quanquam, etsi, etiamsi, licet, tametsi [...] v. Wszákże. Kn 4. Etsi. Acz. KnŁacPol 272. Etiamsi. Acz. Choćiaby. KnŁacPol 272. Licet. Aduerb Acz. KnŁacPol 438. Quamlibet. Acz. Choć. KnŁacPol 649. Quanquam. Acz. KnŁacPol 649. Quamuis. Acz. Ják nawięcey. KnŁacPol 649. Tamen. Wszákżé. Acz. Przynamniey. KnŁacPol 768. *Acz, * aczkolwiek, conj. obgleich. quoique; bienque. § aczkolwiek (choćiaż) ryb dosyć iest, nie tanie iednak. T III 2.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: acz i »jeżeli, kiedy«: O Pannie Siła piszesz o Męznym Lwie mało Widzęia to zeć iakos Ładniey koncept idzie Niz o woięnnym Marsie pisac aczy przyidzie. PasPam 272v. ▲ acz nic: Acz nic/ vide Przynamniéy. Kn 4. Przynamniey/ ácz nic. Minimum. Kn 879.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, MBM