W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2020
*AGNICJA rzecz. ż
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1664
Formy: lp D. agnicji; B. agnicją
Etymologia: <łac. agnitio>
Znaczenia:
»rozpoznanie, poznanie czego«: My na instancyą stron obudwu in locum controversum zjachawszy [...] patrząc jednak na słuszność i uważając samychże obywatelow wsi Szprudowa agnitią [...] uznaliśmy [...] granice ab utrinque postanowić. OpisKról 30. Urząd niniejszy wojtowski i ławniczy Krowoderski Krowoderski [Krowoderski:adj:sg:nom:m:pos] , wysłuchawszy aktora skargi i pozwanego dobrowolnej agnicji urzędownie uczynionej, do której agnicji stosując się, tak sądzi: ponieważ pozwany Wojciech Sporek, wiedziawszy, że brat jego starszy Jan Sporek o przyjazn pomienionej Małgorzaty wdowy starał się, nieuważając na przykazanie Boskie, z tąż Małgorzatą, na owczas wdową, niegodziwie i cielesnie zgrzeszył [...]. KsKrowUl 655.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: TS