W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2011
AGNUSEK rzecz. m
Warianty fonetyczne: AGNUSEK, AGNUSZEK
Słowniki:
SXVI (supl.), Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp B. uż. nżyw. agnusek // agnuszek; N. agnuskiem; Ms. agnusku; ~ lm M. uż. nosob. agnuszki; D. agnusków // agnuszków; B. uż. nosob. agnuszki
Znaczenia:
1. »medalik lub figurka w kształcie baranka, wykonane ze święconego wosku lub cennego, ozdobnego materiału«: Agnusek/ Agni diuini cerea effigies. Kn 4. Agnuskow Wielkich w Srebro y w Rog oprawionych Trzy. Agnuskow w Drzewo oprawionych Dwa [...] Agnuskow Jedwabiem y złotem oszywanych Dwa. ArchRadziw 1638 36, 8. [Drugi czlowiek] przedtym nasrebrze iadał y na złocie Adla gęmby y brzucha poszło to do Zydow Iuz y Krzyzyk gdzies z szyie dyszy y agnuszek Sczerozłoty ziadł sie. OpalKSat 22. Oddane są perełki z koralikami i agnuskiem złotym, malejkim [!], w którym jest perła większa miasto agnusika oprawna. InwDomLwowGęb 323. Po obiedzie prezentowano mi wszystkie splendory w téj kaplicy zostające, jako to: miseczkę N. Panny z któréj jadała, pieluszki któremi Pana Jezusa spowijała, sukienkę z wełny, w któréj z domkiem swoim do Loretu przybyła; o to wszystko ocieraliśmy rozmaite paciorki i agnuszki, także wzięliśmy wody, którą miseczkę ksiądz opłukiwał. ZawiszaPam 86. Agnusek, g. a. ein Agnus Dei, geweihetes Wachs. Agnus, petit morceau de cire benite. T III 3.
2. »ciasto w kształcie baranka«: Zazyięmy Wielgo polskich Agnuszkow y tłustych gomołek. PasPam 200.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz agnuseczek, *agnusik.
Autorki: TS, DA