ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 27.11.2018
PODLIZAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614-1626
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOwczarzu, nie przypuszczaj trzody ku brzegowi! Podlizała go woda. Niedawno capowi Dostało się, że w rzece bobrował po uszy I teraz jeszcze wełnę otrząsając suszy. SzymSiel 45.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODLIZANY
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiScyllá, tákże bywáią rzeczone mieyscá skáliste, ná morzu ciasnym sycyliyskim, gdzie wodá odbita o skáły podlizane, zda się szczekáć. OvOtwWPrzem 256.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK