W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2007
*CHMURODZIEC rzecz. m
Słowniki:
L (XVII), SWil (chnurorodziec), SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lm M. uż. osob. chmurodźcy
Znaczenia:
»zrodzony z chmury, określenie stosowane do centaurów«: Chmurodźcy srodzy, Centaurowie chłoposzkápcowie. OvOtwWPrzem 480.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM