ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2018
ŚRUBOWAĆ SIĘ czas. ndk
Warianty fonetyczne: ŚRUBOWAĆ SIĘ, SZROBOWAĆ SIĘ, SZRUBOWAĆ SIĘ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1632
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] proszę, abyś [...] życzliwej rady w tej mierze użyczyć mi chciał, i miał li by się kto inszy , oprócz WMć Pana w to śrubować, sposobu mię nauczył, którym bym się o to starać i tego dostąpić mógł. RadziwKSprawy 202. Szrubuię się w-co/ [...] v.[ide] Osiadam co/ Przywłaszczam sobié co/ Wprowadzam się. Kn 1122. [...] gdybyś dał [...] ná spodzie dziurę z gwintámi, w ktorąby się mogłá śzrobowáć [!] rurkámosiężna, álbo żelázna, dla zátrzymánia ołowku, álbo rubryki: tákże ostrze iákie śrzobowáne, [...] miałbyś bárdzo wygodny cyrkiel [...]. SolGeom I 115.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
SZROBUJĄCY SIĘ
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiSprawi [to] szrobká maiąca głowkę pod Tablicą w dziurzé rękoieści, á szrobuiąca się na wierzchu [...]. SolGeom III 199.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA