ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2019
URIAŃSKI przym.
Warianty fonetyczne: URIAŃSKI, URGAŃSKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy: lm D. uriańskich // urgańskich; N. uriańskimi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: perły uriańskie (sz. zm.): [...] ten włożywszy w woreczek i pereł urgańskich za złł. 70 tamże włożyłem i nasznurku uwiązawszy zawiesiłem go na Szyi, rozumieiąc, że chocby i wszystko pogineło iakim przypadkiem to będzie cało, co naszyi, i iesli Pan Bog da przyzdrowiu zachowa, będzie wzdy czym iakozkolwiek się poratować [...] MasDiar 100v. Pereł przednich vryáńskich po łoćie/ á co namieley wszytko vtłukszy/ nálać ná to soku sześć łotow spolney Dryakwie/ á vmieszawszy dobrze/ ná słońcu vsuszyć/ zuowu miáłko vtłuc/ y tákże sześć łotow/ ábo łyżek tegoż soku spolney Dryakwie nálać/ záczynić/ ná słońcu vsuszyć. SyrZiel 310. Ognisty rántuch złotem przetykany/ Vryánskimi perły háftowány. TwarKPoch C.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz uriantalski.
Autorka: AW