ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2018
USADZAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIest rzecz godná vważenia/ iáko támći ludźie kłáść mogli w mury kámienie nieoszácowáney wielkośći/ y iáko ie stosowáć y vsádzáć mogli bárzo grzecznie w fabrikách kośćielnych (á zwłasczá w kośćiele Virákoki/ y Słońcowym w Kucko) tákże w Támbách/ w zamkách/ nie vżywáiąc żadney stali áni żelázá/ ná wyćinánie kámieni y mármurow z ich gor/ tákże ná wyrobienie ich/ y ná ogłádzenie: [...]. BotŁęczRel V 21.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW