ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2018
PODORAĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1675
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiSćierń ná Zyćisku, Przeniczysku w ostátni kwádrze tego Mieśiącá, dla Iárzyn ná Láto podoráć, áby przez Zimę dobrze odlezały się Polá. HaurEk 113.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODORANY
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiObiazd Pol, Łąk, Ogrodow, Stáwow, Lásow, Wśi, y Gránic, circum circa, ieśli w czym iákiey nie mász szkody vczynić: y Gránice ieśli nie podorane od sąśiádá pilnie doyrzec, y przestrzegáć obiázdámi częstemi. HaurEk 90.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK