W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2013
CEBRZYK rzecz. m
Warianty fonetyczne: CEBRZYK, *CZEBRZYK
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (; pod: ceber; bez cyt.), SWilpod: ceber, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. cebrzyk; D. cebrzyka; B. uż. nżyw. cebrzyk; N. czebrzykiem // cebrzykiem; Ms. cebrzyku; ~ lm M. uż. nosob. cebrzyki
Znaczenia:
zdrobnienie »mały ceber«: Wody náláć mu [koniowi] w cebrzyk/ wsypáć do tego otrąb z mąki przesiáney. SyrZiel 916. Cébér [...] dimin. Cébrzyk. Kn 59. Syrow w Rybowce kop Trzy: Syrow w cebrzyku Puł kopy. ArchRadziw 1638 80, 7. W browarze [...] nalewek dwie, przykadków trzy niedobrych, cebr jeden, cebrzyk jeden, konew jedna. InwUszwVet 229. Podobno by się przykrzeyszawidziała Bellandi [wojowania] Maniera [...] kiedy to [...] z kartanu iako ceprzyk kula zapruszy oko. PasPam 207. Mieć ná Folwarku iákie osobliwe Naczynie, Cebrzyk álbo száflik, ktory wewnątrz wszytek smołą osmolić. HaurEk 33. Gdym bydło przygnał z pola do domu, widziałem, ze krew z czebrzikiem niesli. KsKasUl I, 319. Znowu nasrał nieborak pełniuchny urynał; Aż konwie, aż cebrzyki. PotFraszBrück II 357. Warz [zioła] w piwie, wyley do cebrzyká, niech chory moczy nogi w tym iák przestygnie. CompMed 95. Cebrzyk. Fässchen mit Henckeln; kleiner Zober. baquet; tine. T III 99.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bębęn zá gorą ábo w lésié coś wiélkiego/ choć iák cébrzyk wiélkość iego. KnAd 1055.
Przenośnie: Lezałem w grzechach iáko wieprz w kármniku Młotem się pasąc przy pełnym cebrzyku Szkodliwych rozmow. ChrośZbiór 9.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*CEBRZYK
Znaczenia:
nazwa osobowa »nazwisko lub przezwisko«: Bzowscy Alexander y Stanislaw ze Bzowa wsi Xiedza Biskupiey Crac[owskiego] od Bedzinia Cebrzykiem Oyca ich zwąno y tych Synow iego. TrepNekLib 47v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS