ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2009
*ZMIERZAĆ czas. ndk
Słowniki:
SStp (zmirzać), Kn, L, SWil, SW, SJP notują
SXVI (?), T (?) nie notują
Formy: cz. ter. lp 1. os. zmierzam; 2. os. zmierzasz; 3. os. zmierza; lm 3. os. zmierzają
Znaczenia:
1. »dążyć w jakimś kierunku«: Zmierzam do celu/ do kogo/ do czégo/ ná co [...]. Kn 1437. Cosz wzdy ma za cel zycia dokąd ciągniesz albo dokąd zmierzasz czy to bąki strzelac myslisz Biegaiąc to tam to sam samo pas iako głupi. OpalKSat 49v. Kniaz Cesarski prosto ku naszemu prawemu skrzydłu zmierza. PasPam 105.
Związki frazeologiczne: zmierzać do celu okiem serca »skłaniać się sercem ku czemuś, mieć skłonność do czegoś«: Ma iednak [sc. afekt] swoy cel do ktorego [celu] uprzeymym serca swego zmierza okięm. PasPam 80.
2. »dążyć do czegoś«: Rozumieią iednak niektorzy/ że apparaty Woienne Kufirsztowskie zmierzaią do odebrania Rymberge z rąk Holenderskich. MerkPol 279.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: do celu zmierzać (sz. zm.) »dążyć w określonym kierunku«: Bog pierwey weyzrzał ná Máryą y Iesvsa, iáko na cel swoy/ do ktorego [celu] zmierzał. BirkOboz 3-4. Zmierzam do celu. Collineo aliquo, dirigo. SzyrDict 548. Wszystkich sposobow przeto tu ruszáią/ áby mogli Tráktaty ż Portugalią rozerwáć/ y do tego celu zmierza pono droga Principis de Ligni, ktory znowu puścił się z tąd do Londynu. MerkPol 192.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas