W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2014
*AGRESORKA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1737
Formy: lp N. agresorką
Znaczenia:
»strona atakująca w konflikcie zbrojnym«: Pretenduie [cesarz turecki], żeby Mosk[w]a kroki przyzwoite uczyniła, iako będąc aggressorką. MerkHist 116.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS