W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2023
LATARNIA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: LATARNIA, LATERNIA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1628
Formy: lp M. latarnia // laternia; D. laterni; laternie; B. laternię; laternią; Ms. laterniej; ~ lm D. laterni; N. laterniami; Ms. laterniach
Znaczenia:
»urządzenie świetlne składające się ze źródła światła, umieszczonego wewnątrz osłony mającej zwykle kształt puszki o przezroczystych (szklanych) ściankach«: Oddáli przy tym lámpę ábo láternię wiel ką Turecką/ ktora byłá ná galerze z mośiądzu pozłoconego. OpisGal A4. Potym mułow tákże pięć set z rzeczámi woiennemi y obozowemi rynsztunkámi szło/ szpálerámi nákryte cudnemi/ przy tych szło piechoty tyśiąc z iánczárkámi długiemi chłopia dobrego młodego: szło też tu wozow blisko dwu set ćiężkich po sześć koni dobrych w káżdym/ á przy káżdym woźie láternia/ pies/ rusznic ábo iánczárek pará/ y dźidá. StarWyp A2v. Dwáy Anyołowie przećiwko sobie plęsy dość skoczne wpráwuią, ieden z nich trzyma pochodnią goráiącą, drugi láternią z świátłem. HinPlęsy 17. Tam ku niebu latarnia wywiedziona stała, która wszytkim okrętom drogi oświecała. HugLacPrag 139. Z izby do komory są drzwi na biegunach złe, z wrzecądzem i skoblem. Która komora wkrus jak laternia jest przeźroczysta, posowy nie masz. InwKal II 58. Laternia blaszana nowa jedna. InwKal II 101.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB