ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019
LASOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1678
Formy: lm N. lasowemi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiczęsc moią [...] działem spisanym przypadłą y wydzieloną ÿ w tymze dziele naszym specificowaną ze wszystkiemi do teÿ częsci moieÿ według opisania działu dochodami, przychodami, pozytkami poddanÿch tamecznich, daniami, poddanstwy, posłuszenstwy y powinnosciami y innemi wszystkiemi małemi y wielkiemi dochodami, przychodami, pozytkami y przynaleznosciami z dworem, ogrodami, sadami, pastewnikami, polami zasianemi i niezasianemi, oranemi y nieoranemi, pustownemi sianozęciami, błotnemi, lasowemi y brzegowemi, lasami, borami, barciami, stawami, rzekami, rzeczkami y potokami y innemi wszystkiemi in genere et specie do tej częsci okolicznoscami gonami bobrowemi, rudami, rudniami, budami [...] podaię y postępuię [...]. KsOw 59.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
LASOWE n
w funkcji rzeczownika
Formy: lp D. lasowego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKarczmarz ten czynszu pieniężnego nie daje, piwo pańskie szynkuje, lasowego jednak daje fl. 4. OpisKról 319.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Z domu nie iadszy/ a z lásá nie wyfeydawszy się nie wyieżdżay. RysProv L.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB