Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2023
ABELEK rzecz. m
Słowniki:
T, L (XVII), SWil, SW notują
SStp, SXVI, Kn, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1693
Formy: lp M. abelek; D. abelka; B. uż. nżyw. abelek
Etymologia: <z śr. łac. abellus 'jagnię nowo narodzone'>
Znaczenia:
»wyprawiona skóra cielęca«: Przetáki skorzáne, tym sposobem sporządzić, dostáć Abelek, to jest, z Cielęcia podrosłego wypráwney Skorki gárbárskiey, y ná cyrkule łubiánym przestronym iáko tylko pomieniona, obiąć, y okryć może skorá, námoczywszy rościągnąć, ták iáko ná bębęn, y w koło tego łubia ćwiekámi gęsto obić. HaurSkarb 39. Abelek, g. [abelk]a. gegerbtes Kalb-Fell. de veau; cuir de veau; velin. T III 1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: KS