W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2019
CHŁOPINA rzecz. m albo ż
Słowniki:
Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. m albo ż chłopina; B. chłopinę
Znaczenia:
ekspr. »mały, niski mężczyzna«: Lub to w maszkarze, lub się jawnie stawi, [kloc] Przecie was [panny] wstydu jakiegoś nabawi. Lepiey było iść leda za chłopinę W te mięsopusty, niż włóczyc szczepinę. WychWieś 29. HOMME [...] UN PETIT homme. Homunculus [...] CZŁOWIECZEK człowieczyna chłopina. DanKolaDyk II, 126.
# Użycia metajęzykowe: # Chłopisko Multa deriuata diminutiua sunt huius terminationis, potissimùm ad magnitudinem, deformitatam, extenuationem vel contemptum significandum, vt gębsko/ nożysko/ domisko [...] Et domiszczko [...] Item Chłopiná/ dziéciná/ ksiąszczyná/ domczyná. Kn 66
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM