ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2019
FANTAZMrzecz m, FANTAZMArzecz ż, FANTAZMArzecz n
Warianty fonetyczne: FANTAZM, FANTASM
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1636
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMózgi ludzkie psujesz, W nich męty budujesz, fantazmy śpiącemu, Dziwy widzącemu. PosTabBad 41. Pan Adam Szczepanowicz votum oddał, prosząc Nąświętszej Panny, aby przez przyczynę jej Pan Bóg oddalił phantazma od syna jego. InwDomLwowGęb 318. Sen rożne phantasmátá trwozą y mięszáią [....]. KochProżnLir 86. [...] dusza [...] iáko ktora rzecz iest w sobie ták też y dzielności zażywá, á iż wtenczas iest bez ciáłá materialnego, fantasm też máterialnych nie potrzebuie. TylkRoz 316. Czemu dusza naszá gdy się z ciałem rozdzieli nie będzie potrzebowała fantásmat? TylkRoz 316. [...] fantôme fántázmá to iest mará [...]. MalGram 64.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM