ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 06.01.2019
*ŻOŁĄDECZEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp B. uż. nżyw. żołądeczek; ~ lm N. żołądeczkami
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOleiek z kopru swoyskiego. [...] Sczkawkę dźieciom zástánawia mażąc im żołądeczek. SyrZiel 426-427. Anno Domini 1685. - - Die 6 januarii. Pętliczka złota z łańcuszków w grochowe ziarno z żołądeczkami od Jaśnie Oświaconej Jej Mości Paniej Cecyliej Sieniawskiej wojewodzinej wołyńskiej ofiarowana, w ciężkiej chorobie oddając się N. Pannie. InwDomLwowGęb 341.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG