ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2019
UPRAWIENIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp N. uprawieniem
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiLecz iż Amaltheá byłá gospodyni wielka, przetoż kráinę sobie od Iowisza w moc podáną, nápráwiłá, y nasádzeniem winnic, y drzew rodzáynych, y upráwieniem rol, y ich ośiewániem pilnym, y bydłá, y stad chowániem. OvOtwWPrzem 349.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW