ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2019
LECZYĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: cz. ter. lp 3. os. leczy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNáuká lekárska lecży niedostátki w ćiele: á Filozofia lecży wády vmysłu. BudnyBPow 41.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
LECZĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lm M. nmos leczące
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiZioła leczące na bol oczow naturalnie pomagaiące, wierszem są tu wyrażone. ChmielAteny III 260.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

LECZONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp M. ż leczona
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji Roża ná máćicy brzemienney bywa leczona/ wprzod opowiedźiawszy/ że przypádnie poronienie/ y z niebespieczenstwem śmierći: krwie zgołá z ręki trzebá vpuśćić/ y po dostátku wolnymi/ y oźiębiáiącymi klisterámi/ smárowániem krzyżá/ y inszymi/ trzebá chorą náwet pokármy y napoiem iáko w náwiększey gorączce rátowáć. CiachPrzyp H2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: RB