ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2019
UPUST rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1690
Formy: lm Ms. upustach
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiBo nie to człeka może, co weń wszedszy usty Przez przyrodzone nazad wraca się upusty [...]. PotFrasz3Kuk II 596. Bywaią groble murowáne, ktore na szkarpę dawać potrzeba. Przy upustach, ktore tákże na calcu zakładać potrzebá, y tam gdzie woda naywiększá ma wagę, y z chaszczow, tarasow nie rychło gniiącego drzewa, iaká iest lipina, olszyna grabina, osiczyna, wierzbina etc maią bydź ugruntowane. ChmielAteny III 464-465.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW