ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2019
USTRASZAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: cz. prze. lp m 3. os. ustraszał
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiHilderbertus Krol Austriae/ Lwem swỹ trzymaiącym kopią záwsze każdego nieprzyiaćielá vstrászał. WojszOr 158.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
USTRASZAJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lp B. ż ustraszającą
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji[...] dotego wásze Cárskie weliczestwo za Pátronkie máćie waleczną rodźićielkę Bożą/ ktorá vstraszy Máchometánow pogánow y rozpędźi/ iák vstraszyła Cára Tátarskiego Tamerlanesa y rozpędźiła Tatárow/ z ktoremi on wielką Rossią woiował/ bo Támerlánes widźáł Bogarodżicę z wielkiemi hufami strásznych rycerzow Aniołow na powietrzu stoiącą y ręce do nieba podnoszącą/ y Bogu śie za chrześćián modlącą/ y Tamerlanesa vstraszáiącą/ vstraszony od snu śie ocknoł y te widzenie strászne Xiążętom swoim powiádał/ mowiąc: [...]. GalAlk 10.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW