W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2019
HACZEK rzecz. m
Warianty fonetyczne: HACZEK, *ACZEK, *CHACZEK
Słowniki:
SXVI, Kn (haczek), T (haczek), L (XVI i XVIII), SWil (haczek), SW, SJP (haczek) notują
SStp nie notują
Formy: lp M. haczek; B. uż. nżyw. chaczek // haczek; ~ lm M. uż. nosob. haczki; N. haczkami
Znaczenia:
1. »zakrzywiony pręt żelazny służący do zamykania drzwi, skrzynek, gablot; do łączenia, spinania ze sobą metalowych okuć, części uprzęży itp.«: Do tegoż bárzo rzecz pomocna sznurek iedwabny ábo táśiemkę przywiązawszy/ do munsztukoweg[g]o oká pod haczkiem podbrodkowym przećiągnąć on wewnątrz miedzy wárgą á miedzy zęboma dolnemi/ iáko owo przyrodzony dołek bywa/ y ták koniec ten drugi do oká przećiwnego munsztukowego przywiązáć dużo/ ále ile być może/ nie znácznie. DorHip I I. Haczék/ haczyk. Hamulus [...]. Kn 220. Załozył drzwi na chaczek. PasPam 77. Złozywszy haczek odforzył drzwi. PasPam 77. 1 zwierciadłko w zułwy koscy oprawnę, szribrne zawiasky y aczek przy nim. SzumInw 57. W tejże Wycieczce dwoje drzwi, ex opposito siebie, do transetów idące, na zawiasach i hakach żelaznych, z haczkami i skoblikami żelaznemi. ZamLaszGęb 32. Haczek [...]. T III 441.
2. »narzędzie chirurgiczne «: Haczék/ haczyk. [...] Chirurgicum instrumentum. Cavus vncinatus. [...]. Kn 220.
3. »ostry, zakrzywiony narząd u niektórych zwierząt i roślin«: Skora własnie taka na niey [rybie] iako Iaszczur co go do Szable zazywaią apotey skorze hacki takie iako y na grzbiecie ale iuz drobnieysze. PasPam 65.
4. »znak graficzny «: Kiedy záś iednego táktu notá/ iáko ◊/ to liniey máłą/ kiedy záś puł táktu notá będźie/ iáko to ⚴/ to háczkiem ták ߗ GorMuz D4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG