ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2022
MOGOLSKI przym. od nazw. Mogołowie (dynastia panujących na terenie dzisiejszych północnych Indii od XVI do XIX w.)
Warianty fonetyczne: MOGOLSKI, MAGOLSKI
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy: lp M. m mogolski; ż mogolska; n mogolskie; D. m mogolskiego; ż mogolskiej; n mogolskiego; B. m żyw mogolskiego; n mogolskie; N. m mogolskim; n mogolskim; Ms. ż mogolskiej; n mogolskim; lm D. mogolskich; C. mogolskim; B. nmos magolskie; N. mogolskiemi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPapież ieden iest w-Kośćiele, Cesarz Chrześćiáński ieden, Car Turecki ieden, przyłożmy innych co ich Cárámi nazywáią, iako to bliskiego nam Cárá Moskiewskiego, Cárá Chyneńskiego, Cárá Mogolskiego, i Cárá Tátárskiego grániczącego z-Chinámi: okrom tych, niewiem żeby pod słońcem świátá znáiomym Cárem. kogo názywano; ále ći wszyscy Cesárze i Cárowie, kilká tylko Osob. MłodzKaz 80. BAROCHA nád Rzeką Guzártą y Golfem Kámbáyskim między Suratą y Kambáią położone, obfituie náywięcey w Perły szácowne, y w kámienie agátowe náyprzednieysze, znáyduiące się tu w iedney gorze, przytym wsłáwione hándlámi Holenderskiemi, ktorzy tám máią swoy Dom y Mágázyn, iáko y wodą rzeczną máiącą cnotę wielką bo dodáie białości płotnom wszelákim Mogolskim. ŁubŚwiat 592. Od Pułnocy ma Tartárya Morze lodowáte, od Wschodu morze Wschodnie, od Południa Perskie, Magolskie, Chińskie Państwá, y Morze Kaspiyskie, od Záchodu Moskwę y Tartaryą Mnieyszą. ChmielAteny II 499. W AZYI pod Tureckim, Perskim, Mogolskim iarzmem ięczącey, nec vestigium Szkoł iakich Łacińskich y Politycznych; oprocz że w Indyi Orientalney na Peninsule Komorynie między Gangesem w Krolestwie Decan iest Akademia sławna GOANSKA, alias w Mieście Goa do Luzytanow należącym. ChmielAteny1755 I 394.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER