ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2019
MAGDEBURSKI przym. od nazw. Magdeburg
Warianty fonetyczne: MAGDEBURSKI, MAJDEBURSKI, MANDEBURSKI
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. n magdeburskiego // mandeburskiego; B. m nżyw majdeburski
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMárchionowie Brándeburscy tákże wwiązáli się w kośćioły y ich dochody/ iáko w Máydeburski/ Náuelburski/ y Segubski. BotŁęczRel IV 9. Potym się obracza do młodsego przysięznika, mianuiącz go Panie N., iesli wedle biegu prawa zagaieł sąd i pokoy przykazał, ktory sie w tęm sądzie chowacz ma albo iako nalezy wedle prawa Magdeburskiego. KsPtaszUl 554. A ponieważ po wyprowadzonym swiadectwie y inqvizycyach przez swiadectwo ludzi przyzwanych przed sąd, a naybardziey, ze przy ostatniey inqvizycyi sama dobrowolnie zeznała się, że to dziecie, ktore urodziła y żywe do potoka wyniesła, ktoremu dała imie Anna natychmiast, a że sama przyznała sie dobrowolnie, lubo artykuły prawa in Nro 80 prawa Mandeburskiego każe karać żywo palem alias kołem przebić, a co większa, mamy naukę z Pisma s. Deutorum 22 ac Ezechielis ib. że adulter et adultera uterque morietur, więc y my stosuiąc sie iako niegodne stworzenie do dyspozycyi ac ad evidenter documentum, nieinszą naznaczamy karę, tylko aby na tym swiecie odprawiła srogość, aby od mistrza sprawiedliwości ścięta pod szubienicą była y w grobie od tegoż mistrza kołem przebita y od niego pochowana, według artykułu wyżey opisanego. AktaMusz 75.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER