ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2019
POGRABIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1690
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDo Węgrów-em po wino pachołka wyprawił, Którego gdy z gotową oczekuję czaszą, Aż mi nadspodziewanie fantazyją gaszą: „Pograbiono nas, żeśmy przejechali myto.” PotFrasz1Kuk II 70.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POGRABIONY
im. przym. bier.
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGdy piie Bálthásár [...] z kielichow w Cerkwi Sálomonowey pográbionych/ bez rámion y ciáłá drugie[go]/ ręká igłá pisáć ná ścienie. KalCuda 287.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK