W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2022
HONOR rzecz. m
Warianty fonetyczne: HONOR, CHONOR
Słowniki:
L, SWil (honor), SJP (honor) notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy: lp M. chonor; D. honoru // chonoru; C. honorowi; B. uż. nżyw. honor // chonor; N. honorem; Ms. honorze; ~ lm M. uż. nosob. honory; D. honorów; B. uż. nosob. chonory; Ms. honorach
Etymologia: <łac. honor>
Znaczenia:
1. »dobre imię, cześć, sława«: Gdy zas zpokorą swoiey opponowac się będzie krzywdy y Chonoru, wzywaiąc napomoc Boga zawsze wygra. PasPam 89v. Nic to niepomoze dobremu choć by oczy wypłakał kiedy iest od złego w chonorze y Reputacyiey ukrzywdzony. PasPam 135v. Upewniam że ta okazyia ani honorowi ani dobrey reputacyiey szkodzic nigdy niebędzie. PasPam 142. Upraszam pokornie WKMSCi P.M. Młgo. o tę łaskę y Panski na honor moy respekt. PasPam 146. Zasługa w Niebie. Chonor nalezy na Ziemi. PasPam 270. Y daley tam wywodził [...] ze nie dbaią o honor boski. PasPam 286v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: coś jest z honorem kogoś »coś przysparza sławy«: Widzę że to zlepszem WSMSCi moze bydz honorem y reputacyią. PasPam 145v. Co moze bydz z Honorem y z iakim kolwiek pozytkiem, niewymawiay się WSC. PasPam 159v.
2. »oznaka czci, szacunku«: Tu oni Tekielego ledwie nie Boskiem veneruią Honoręm. PasPam 262v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: honor dać komuś »wyświadzczyć grzeczność«: Iaki taki do siebie prosi Pułkownik przysłał aby mu ten honor dac aby nagodzinę. PasPam 170.
Związki frazeologiczne: honory dawać »oddawać cześć«: Tam tym iako Bogom chonory dawano Temu na progu Szyię ucinano. PasPam 110. ◆ uczynić honor »okazać uszanowanie«: Naypierweiesmy uczynili honor Samey Iey MSCi Paniey Kasztelannowey bo blisko mięszkała. PasPam 81.
3. zwykle w lm »zaszczyty, godności«: Ciebie potak zdradzieckich radach większe potykaią honory. PasPam 196v. Takowy bunt y kupę na zdrowiach Honorach y Substancyach karać Obowiązek Sumnienia y prawa ninieyszego nasię bierzęmy. PasPam 213. Dali mi to byli to komornikostwo ktorego Lubom ia nie acceptował [...] powiedaiąc że to accessus [pierwszy krok] do wyszszych Honorow ktoremi w Woiewodztwie obiecowali. PasPam 219v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: honory akademickie: Honorow Akádemickich to iest tytułow Doktorskich y innych rozdawáć swym studentom nie mysleli; áby wtym w większey Reputácyey Akádemia zostawałá. SzemGrat 347-348.
Związki frazeologiczne: mieć honor w rękach »otrzymać godność«: Chceszli że bys miał ten Chonor w rękach ktoryc Woysko dac intendit [zamierza]. PasPam 121.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas