W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2014
CHORĄŻYNA rzecz. ż
Słowniki:
SStp, SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
Kn, T nie notują
Formy: lp M. chorążyna; D. chorążynej; B. chorążyną
Znaczenia:
»żona chorążego«: Przy końcu stołu, gdzie Hosudaryni siedziała, przez wszytek bankiet stała Jej Mość Pani Tarłowa, chorążyna przemyska, i z drugą Kniehinią moskiewską. NiemPam 52. Złotych Pięcset [...] Oycom Jezuwitom Zapisuię aby Pana Boga Za duszę Siostry, mej Fliorenciy Unickowskiey Chorążynej Minskiej Pana Boga Prosili. DekrŻmud 150b-151a. Iuz była poczęła przypadac nato Pani kasztellanowa ba Naten czas ieszcze Chorązyna. PasPam 221. Tegoz odebrałem list od Iegmsci PKobylinskiego ktory był pisany od Ieymsci Paniey Branickiey Chorązyney Koronney in Materia Dobr Neyburskich. SapADiar 85. Zostawił [córkę] [...] Maryannę Telefusową Chorążyną Podolską. NiesKor II 489. Druga [córka] Radecka Chorążyna Horodelska. NiesKor II 506.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, AP-Sz