W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.06.2023
FORTELNIE przysł.
Warianty fonetyczne: FORTYLNIE
Słowniki:
nie notują
Formy: fortelnie // fortylnie
Znaczenia:
1. »przy użyciu fortelu; podstępnie«: Teyże nocy przecie ich vciekło fortelnie 2000. NowinyDymitra Aiijj. Ruska prawo otomańskie łamie, ale fortylnie. TwarSLegK 223 marg. [..] umieią piiáństwo pokryć fortelnie/ mdłością albo chorobą. ZłoteJarzmo Bv. Granic przysięgą nadstawia i włości, Nienasyconej dość czyniąc chciwości. Z wiosek sąsiady uciskiem rumuje, Kontraktami je fortelnie skupuje. ZbierDrużWir I 17.
2. »dobrze, korzystnie, użytecznie«: To jest że nie z dział, ale z pieca fortelnie zbudowanego, kamienne wielkie machiny i ołowiane sztuki do miasta z ogniem przyprawnym wypusczano, i tymi szkody wielkie w mieście czyniono i prawie mury i kamienice z gruntu waląc [...]. JemPam 264. [...] resolwował się [król] w Imię Boskie przepráwić do Nieprzyiaciela ná drugą stronę Rzęki [!], ktory się był bardzo dobrze y fortelnie nád tąż Rzeką obwarował [...]. RelRyg 1.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM