ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2020
UTRAFIAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1740
Formy: cz. ter. lm 3. os. utrafiają
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKray ten w Pułnocney Stronie iest bárdzo zimny, po sniegách záś ták są przyuczeni támeczni, że podłożywszy ná kształt sáneczek pod nogi, ták się sámi wożą szybko iák koń naybiegleyszy, álbo też ieleniá záprzegą do sáni á zá sániámi dwoch psow, ktorzy szczekáiąc ieleniá pędzą, y dáleko uiecháć może, tu naywiększe łowy odpráwuią się sobolow, ktorych pod utrátą życia bić się niegodzi tylko ná Skárb Cárski, kondemnowáni tylko ná śmierć y niewolnicy tám posyłáni bywáią do tych łowow pod dyrekcyą Officyerow, ták záś są doskonáli, że dla nie zepsucia futrá w nos sám utráfiáią sobole strzáłámi. ŁubŚwiat 552.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW