W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019
*HUSARSKI przym.
Warianty fonetyczne: HUSARSKI, CHUSARSKI, UZARSKI
Słowniki:
L, SWil (husarski), SW, SJP notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. ż husarska; D. ż husarskiej; N. ż husarską; Ms. m uzarskim; lm M. nmos husarskie; D. husarskich; B. nmos husarskie
Znaczenia:
»związany z husarią«: Ucieka iedęn Naslicznym koniu rząd bogaty złocisty Husarską modą suknie iedwabne kołpak hawtowany bogaty. PasPam 97. [...] uniżenie dziękując za wszystkie, którekolwiek de munificentissima odbierałem łaski i dobrodziejstwa manu, uniżenie prosząc, aby jako mnie teraz, tak i duszy mojej napotem raczyli być memores, a superstiti meo, jako legitimo successori, paternam w każdej proźbie jego raczyli praestare protectionem, zachowawszy go przy znakach moich obudwóch Uzarskim i Pancernym, aby in virtute domku mego augmento był w przysłudze, i zaszczycie dostojeństwa majestatu pańskiego; żegnam i successora jako własnego syna, chcąc to mieć po nim, aby się Pana Boga bał, ojczyznie miłej, królowi panu, przykładem świątobliwych antecessorów moich i moim, radą, substantią i krwią własną służył [...]. KoniecSTest 387-388.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: szwadron husarski: Co Słabsze Chorągwie to za Szwadrony Hussarskie ordynowano. PasPam 107v. ▲ chorągiew husarska: Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony z Za kozdym Szwadronem Pancerną Chorągwie. PasPam 103. Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony. PasPam 103. Iak wzięli teł Chorągwi Woiewody Ruskiego Hetmana koronnego zaraz Chorągiew husarska poczęła uciekać. PasPam 264v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas